Fortrolighedspolitik

Erklæring om databeskyttelse i henhold til DSGVO (tysk databeskyttelseslov)

Navn og adresse på den ansvarshavende

Den ansvarshavende i henhold til den tyske, generelle forordning vedrørende databeskyttelse og andre nationale databeskyttelseslove inden for medlemslandene samt øvrige databeskyttelsesretslige bestemmelser er:

 

Ridex GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin [Tyskland]
E-Mail-Adresse: [email protected]

Director: Maximilian von Schorlemer;

Registreringsnummer: HRB 186819 B; Momsregistreringsnummer: DE314892085

 

1. Generelt vedrørende databehandling

1.1. Omfang af behandling af personrelaterede data

Vi indhenter og anvender vore brugeres personrelaterede data principielt kun, såfremt det er nødvendigt for at stille en funktionsdygtig hjemmeside samt vores indhold og ydelser til rådighed. Indhentning og anvendelse af vore brugeres personrelaterede data foregår normalt kun efter brugerens samtykke. En undtagelse gælder i sådanne tilfælde, hvor en forudgående indhentning af et samtykke ikke er mulig af faktiske årsager, og behandling af disse data er tilladt i henhold til lovmæssige bestemmelser.

Personrelaterede data indhentes kun, hvis du frivilligt oplyser os om disse i forbindelse med din bestilling. Vi anvender de data, som du har oplyst, uden dit samtykke udelukkende til opfyldelse og afvikling af din bestilling. Ved fuldstændig afvikling af aftalen og fuldstændig betaling af købsprisen bliver dine data spærret for videre anvendelse og slettet efter udløbet af den skatte- og handelsretslige opbevaringsfrist, såfremt du ikke udtrykkeligt har indvilliget i den videre anvendelse af dine data.

1.2. Offentliggørelse af personlige data

Vi vil ikke offentliggøre dine personlige data til tredjeparter – med undtagelse af og i det omfang, som er angivet i denne erklæring om databeskyttelse – medmindre du udførligt har givet samtykke til en offentliggørelse af data, eller vi er bemyndiget eller forpligtet til at offentliggøre data som følge af lovbestemmelser og/eller ordrer fra myndigheder eller domstole. Dette omfatter specielt aflevering af oplysninger med henblik på kriminel retsforfølgelse, som forhindrer fare eller forsvarer immaterielle rettigheder.

1.3. Retsgrundlag for behandling af personrelaterede data

Såfremt vi til behandlingsprocesser af personrelaterede data indhenter et samtykke fra den pågældende person, er punkt 6 stk. 1 litr. a i EU-databeskyttelsesloven (DSGVO) retsgrundlag.
Ved behandling af personrelaterede data, som er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt, hvis aftalepart er den pågældende person, er punkt 6 stk. 1 litr. b i DSGVO retsgrundlag. Dette gælder også for behandlingsprocesser, som er nødvendige til gennemførsel af forkontraktmæssige foranstaltninger. Såfremt en behandling af personrelaterede data er nødvendig til opfyldelse af en retslig forpligtelse, som vores firma er underkastet, er punkt 6 stk. 1 litr. c i DSGVO retsgrundlag.
I tilfælde af, at livsvigtige interesser fra den pågældende person eller en anden fysisk person gør en behandling af personrelaterede data påkrævet, er punkt 6 stk. 1 litr. d i DSGVO retsgrundlag.
Hvis behandlingen er nødvendig for at tilgodese en berettiget interesse fra vores firma eller en tredjemand, og overgår den pågældendes interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende friheder ikke den førstnævnte interesse, så er punkt 6 stk. 1 litr. f i DSGVO retsgrundlag for behandlingen.

1.4. Sletning af data og opbevaringsvarighed

Den pågældende persons personrelaterede data slettes eller spærres, så snart formålet med opbevaringen bortfalder. En opbevaring kan foregå derudover, hvis dette er fastsat af de europæiske eller nationale, lovgivende myndigheder i EU-lovgivningsmæssige forordninger, love eller øvrige forskrifter, som den ansvarshavende er underkastet. En spærring eller sletning af data foretages også, når en opbevaringsfrist, som er fastsat i de nævnte normer, udløber, medmindre der er et krav om en yderligere opbevaring af data til en kontraktindgåelse eller en kontraktopfyldelse.

2. Udarbejdelse af hjemmesiden og oprettelse af logfiler

2.1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Ved hvert besøg på vores hjemmeside registrerer vores system automatisk data og informationer fra den besøgende computers system.

Følgende data registreres her:

1. Oplysninger om browsertype og den anvendte version
2. Brugerens styresystem
3. Brugerens internet-serviceudbyder
4. Brugerens IP-adresse
5. Dato og tidspunkt for besøget
6. Hjemmesider, fra hvilke brugerens system kommer ind på vores hjemmeside. 
7. Hjemmesider, som hentes af brugerens system via vores hjemmeside

Logfilerne indeholder IP-adresser eller øvrige data, som gør det muligt at linke til en bruger. Dette kunne for eksempel være tilfældet, hvis det link til hjemmesiden, fra hvilken brugeren kommer ind på hjemmesiden, eller det link til hjemmesiden, til hvilken brugeren skifter, indeholder personrelaterede data.

Data opbevares ligeledes i vores systems logfiler. Ikke berørt heraf er brugerens IP-adresser eller andre data, som gør det muligt at linke disse data til en bruger. En opbevaring af disse data sammen med andre personrelaterede data fra brugeren finder ikke sted.

2.2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlag for den midlertidige opbevaring af data og logfiler er punkt 6 stk. 1 litr. f i DSGVO.

2.3. Formål med databehandlingen

Systemets midlertidige opbevaring af IP-adressen er nødvendig for at gøre det muligt at levere hjemmesiden til brugerens computer. Her skal brugerens IP-adresse forblive opbevaret i sessionens varighed.

Opbevaringen i logfiler foregår for at sikre hjemmesidens funktionsevne. Samtidig er disse data beregnet til at optimere hjemmesiden og garantere sikkerheden af vore informationstekniske systemer. En undersøgelse af disse data med henblik på marketing finder ikke sted i denne forbindelse.

Til disse formål har vi også en berettiget interesse i databehandlingen i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. f i DSGVO.

2.4. Opbevaringens varighed

Data slettes, når deres indhentning ikke længere er påkrævet til opnåelse af formålet. I tilfælde af registrering af data til udarbejdelse af hjemmesiden er dette tilfældet, når den pågældende session er afsluttet.

I tilfælde af opbevaring af data i logfiler er dette tilfældet efter højst syv dage. En opbevaring derudover er mulig. I dette tilfælde slettes eller kodes brugerens IP-adresser, så en linkning til den besøgende klient ikke længere er mulig.

2.5. Indsigelses- og fjernelsesmulighed

Indhentning af data til udarbejdelse af hjemmesiden og opbevaring af data i logfiler er tvingende nødvendig for driften af hjemmesiden. Der er følgelig ingen indsigelsesmulighed fra brugerens side.

3. Anvendelse af cookies

3.1.1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen (analyse af surf-adfærd)

Vi anvender cookies på vores hjemmeside, som gør det muligt at analysere brugerens surf-adfærd. På denne måde kan følgende data overføres:

1. Indtastede søgebegreber
2. Hyppighed for besøg på sider
3. Anvendelse af hjemmesidefunktioner

Brugerens data, som indhentes på denne måde, anonymiseres ved hjælp af tekniske foranstaltninger. Derfor er en linkning af data til den besøgende bruger ikke længere mulig. Disse data opbevares ikke sammen med øvrige personrelaterede data fra brugeren.

3.1.2. Beskrivelse og omfang af databehandlingen (varekurvsfunktion)

Nogle cookies forbliver permanent på din computer og gør det muligt for os at genkende din computer ved dit næste besøg (permanente cookies). Det er ikke tilladt for vore partnere at indhente, behandle eller anvende personrelaterede data via vores hjemmeside ved hjælp af cookies. De fleste browsere accepterer cookies som standard. Du kan i sikkerhedsindstillingerne tillade eller forbyde midlertidige og opbevarede cookies uafhængigt af hinanden. Hvis du deaktiverer cookies, kan du eventuelt ikke få adgang til bestemte funktioner på vores hjemmeside, nogle hjemmesider vises muligvis ikke korrekt. For at kunne anvende vores varekurv skal midlertidige cookies tillades! De data, som opbevares i vore cookies, knyttes ikke sammen med dine personlige data (navn, adresse osv.). Uden dit udtrykkelige samtykke vil vi ikke knytte de data, som er opbevaret i vore cookies, sammen med dine personlige data (navn, adresse osv.).

3.2. Data-indhentning ved anvendelse af Google-Analytics

Vores hjemmeside anvender Google-Analytics, en webanalysetjeneste fra Google inc. Google-Analytics anvender såkaldte ”cookies”. Her drejer det sig om tekstfiler, som opbevares på din computer, og som gør det muligt at analysere din anvendelse af hjemmesiden. Der indhentes for eksempel oplysninger om styresystem, browser, din IP-adresse, den hjemmeside, som du tidligere har besøgt (Referrer-URL) og dato og tidspunkt for dit besøg på vores hjemmeside. De oplysninger, som genereres via denne tekstfil om anvendelse af vores hjemmeside, overføres til en server hos Google i USA og opbevares der. Google vil anvende denne oplysning for at analysere din anvendelse af vores hjemmeside, for at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteten til indehaveren af hjemmesiden og for at levere flere tjenesteydelser, som er forbundet med anvendelsen af hjemmesiden og internetanvendelsen. Såfremt dette er lovmæssigt foreskrevet, eller såfremt tredjemand behandler disse data på vegne af Google, vil Google også videregive disse oplysninger til denne tredjemand. Denne anvendelse foregår anonymiseret eller pseudonymiseret. Yderligere oplysninger om dette kan du se direkte hos Google Klik her.

3.3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandling af personrelaterede data med anvendelse af cookies er punkt 6 stk. 1 litr. f i DSGVO.

3.4. Formål med databehandlingen

Anvendelse af analyse-cookies har til formål at forbedre kvaliteten på vores hjemmeside og dens indhold. Via analyse-cookies får vi kendskab til, hvordan hjemmesiden anvendes, og kan således hele tiden optimere vores tilbud.
Med disse formål har vi også berettiget interesse i behandlingen af de personrelaterede data i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. f i DSGVO.

3.5. Opbevaringens varighed, indsigelses- og fjernelsesmulighed

Cookies opbevares på brugerens computer og overføres fra denne til vores hjemmeside. Derfor har du som bruger også den fulde kontrol over anvendelsen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Allerede opbevarede cookies kan på ethvert tidspunkt slettes. Dette kan også foregå automatisk. Hvis cookies til vores hjemmeside deaktiveres, kan alle funktioner på hjemmesiden muligvis ikke længere anvendes i det fulde omfang.
Overførsel af flash-cookies kan ikke standses via indstillingerne af browseren, men ved at ændre indstillingen af flash-player.

4. Nyhedsbrev

4.1. Beskrivelse af og omfang af databehandling

Du kan abonnere på et gratis nyhedsbrev på vores hjemmeside. Når du registrerer dig til nyhedsbrevet, sendes data fra indtastningsmasken til os.

Vi vil informere dig om vore produkter og services med jævne mellemrum (normalt hver anden uge) ved hjælp af et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet kan generelt kun modtages, hvis (1) du har en gyldig e-mail adresse og (2) du har registreret dig til levering af nyhedsbrevet.

Af juridiske årsager sendes en bekræftelses-e-mail til den e-mail adresse, som er indtastet til levering af nyhedsbrevet, når double opt-in processen anvendes første gang. Denne bekræftelses-e-mail er beregnet til at kontrollere, om indehaveren af e-mail adressen som den aktuelle person har godkendt modtagelse af nyhedsbrevet.

Ved registreringen til nyhedsbrevet lagrer vi IP-adressen, som er tildelt af internetudbyderen til det computersystem, som du anvender på tidspunktet for registreringen, samt dato og tidspunkt for registreringen. Indsamling af disse data er nødvendig for at finde ud af et eventuelt misbrug af e-mail adressen på et senere tidspunkt. Denne lagring er udelukkende af hensyn til vores sikkerhed.


4.2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlag for behandling af data i forbindelse med brugerens tilmelding til nyhedsbreve er ved tilstedeværelse af et samtykke fra brugeren punkt 6 stk. 1 litr. a i DSGVO.

4.3. Formål med databehandlingen

Indhentning af brugerens e-mail adresse er beregnet til at kunne fremsende nyhedsbrevet.

Indhentning af øvrige personrelaterede data i forbindelse med tilmeldingsprocessen er beregnet til at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mail adresse.

4.4. Opbevaringens varighed

Data bliver slettet, når deres indhentning til opnåelse af formålet ikke længere er nødvendig. Brugerens e-mail adresse opbevares således så længe, som abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt.

4.5. Indsigelses- og fjernelsesmulighed

Abonnementet på nyhedsbrevet kan på ethvert tidspunkt opsiges af den pågældende bruger. Til dette formål findes der en tilsvarende taste på hjemmesiden under nyhedsbrev.

5. Kontaktformular og e-mail kontakt

5.1. Beskrivelse af og omfang af databehandling

Der er en kontaktformular på vores hjemmeside, som kan anvendes for at kontakte os elektronisk. Hvis brugeren gør brug af denne mulighed, sendes de data, som er indtastet i indtastningsmasken, til os og lagres. Disse data omfatter:

1. Navn

2. E-mail

3. Emne

4. Valgfrit

Følgende data lagres også på det tidspunkt, hvor beskeden sendes:

1. Brugerens IP-adresse

2. Dato og tidspunkt for registreringen

Med henblik på at behandle disse data indhentes dit samtykke og der henvises til denne databeskyttelse som en del af registreringsprocessen.

Alternativt kan du kontakte os ved at anvende den e-mail adresse, du har fået. I dette tilfælde vil brugerens personlige data, som er sendt med e-mailen, blive lagret.

Ingen data vil blive videregivet til tredjeparter i denne forbindelse. Disse data anvendes udelukkende til at behandle korrespondancen.

Hvis du er en repræsentant eller ansat i et firma eller er et enkeltmandsfirma:

 

  • du vil blive bedt om at oplyse visse kontaktdata på vegne af et firma inklusive navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, stillingsbetegnelse og afdeling,

 

  • du vil blive bedt om at oplyse visse identitetsdata, skattenummer og/eller relaterede oplysninger om din forretning, så som firmanavn, forretningstype og branche, firmaregistreringsdetaljer og oplysninger om din forretningslicens,

 

  •  du vil blive bedt om at oplyse detaljer eller præferencer om de varer og produkter, som du vil være interesseret i, og alle detaljer eller præferencer, som er relevante for dine køb,

 

  • I forbindelse med transaktions-, indkøbs- og betalingssystemet vil du blive bedt om at oplyse visse betalingsdata. Dette kan omfatte bankkontonumre, fakturerings- og leveringsdata, numre på kredit-/debetkort, udløbsdatoer og sikkerhedskode og sporingsdata fra check- eller pengeordrer for at lette salget og købet samt afregning af købspris på produkter eller tjenesteydelser,

 

Oplysninger, som vi modtager fra tredjeparter

 

  •    Vi kan modtage personlige oplysninger om dig fra tredjeparter, som er engageret af os for at hjælpe med at indhente bekræftelsesservice og egnet pengevask og KYC (know-your-customer (kend-din-kunde)) kontrol af brugere. Dette kan omfatte dit navn, e-mail adresse, firmadata og kontaktdata.

 

5.2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlag for databehandlingen er ved tilstedeværelse af et samtykke fra brugeren punkt 6 stk. 1 litr. a i DSGVO.

Retsgrundlag for behandlingen af de data, som overføres i forbindelse med fremsendelse af en e-mail, er punkt 6 stk. 1 litr. f i DSGVO. Hvis e-mail-kontakten har til formål at indgå en kontrakt, er ekstra retsgrundlag for behandlingen punkt 6 stk. 1 litr. b i DSGVO.

5.3. Formål med databehandlingen  

Behandling af de personrelaterede data i indtastningsmasken er for os kun beregnet til behandling af kontakten. I tilfælde af kontakt pr. e-mail er der herved også en nødvendig, berettiget interesse i databehandlingen.
De øvrige personrelaterede data, som er behandlet under afsendelsesprocessen, er beregnet til at forhindre et misbrug af kontaktformularen og til at garantere sikkerheden for vore informationstekniske systemer.

5.4. Varighed af opbevaringen

Data bliver slettet, når indhentning af dem ikke længere er nødvendig til opnåelse af formålet. For de personrelaterede data fra kontaktformularens indtastningsmaske og de, som er fremsendt pr. e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende konversation med brugeren er afsluttet. Konversationen er afsluttet, når det ud fra omstændighederne kan konstateres, at det aktuelle sagsforhold er afklaret med afsluttende virkning.
De personrelaterede data, som yderligere er indhentet under afsendelsesprocessen, slettes senest efter en frist på syv dage.

5.5. Indsigelses- og fjernelsesmulighed

Brugeren har på ethvert tidspunkt mulighed for at trække sit samtykke til behandling af de personrelaterede data tilbage. Hvis brugeren tager kontakt til os pr. e-mail, kan han til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af sine personrelaterede data. I et sådant tilfælde kan konversationen ikke fortsættes.
Indsigelse pr. mail eller post til:

Ridex GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-Mail-Adresse: [email protected]

Alle personrelaterede data, som blev gemt i forbindelse med kontakten, vil i dette tilfælde blive slettet.

6. Den implicerede persons rettigheder

Følgende oversigt omfatter alle rettigheder for de implicerede i henhold til DSGVO. Rettigheder, som ikke har relevans for egen hjemmeside, skal ikke nævnes. For så vidt kan oversigten gøres kortere.
Hvis personrelaterede data fra dig behandles, er du impliceret i henhold til DSGVO, og du har følgende rettigheder over for den ansvarshavende:

6.1. Oplysningsret

Du kan fra den ansvarshavende forlange en bekræftelse af, om personrelaterede data, som vedrører dig, behandles af os.
Hvis en sådan behandling foreligger, kan du fra den ansvarshavende forlange oplysning om følgende informationer:

1. de formål, til hvilke de personrelaterede data behandles,
2. de kategorier af personrelaterede data, som behandles,
3. de modtagere eller de kategorier af modtagere, over for hvem de personrelaterede data, som vedrører dig, er offentliggjort eller vil blive offentliggjort, 
4. den planlagte varighed af opbevaringen af de personrelaterede data, som vedrører dig, eller, såfremt konkrete oplysninger om dette ikke er mulige, kriterier for fastsættelse af opbevaringsvarigheden,
5. om der eksisterer en ret til korrektion eller sletning af de personrelaterede data, som vedrører dig, en ret til begrænsning af den ansvarshavendes behandling eller en ret til indsigelse mod denne behandling,
6. om der eksisterer en ret til anke ved en tilsynsmyndighed,
7. alle disponible oplysninger om oprindelsen af disse data, hvis de personrelaterede data ikke er indhentet fra den pågældende person,
8. om der eksisterer en automatiseret beslutningsproces inklusive profiling i henhold til punkt 22 stk. 1 og 4 i DSGVO og – i det mindste i disse tilfælde – informative oplysninger om den involverede logik samt udbredelsen og de tilstræbte konsekvenser af en sådan behandling for den pågældende person.

Du har ret til at forlange oplyst, om de personrelaterede data, som vedrører dig, overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I den forbindelse kan du forlange at blive orienteret om de relevante garantier i henhold til punkt 46 i DSGVO i forbindelse med overførslen.

6.2. Ret til korrektion

Du har ret til at korrigere og/eller fuldstændiggøre over for den ansvarshavende, såfremt de behandlede, personrelaterede data, som vedrører dig, er urigtige eller ufuldstændige. Den ansvarshavende skal omgående foretage korrektionen.

6.3. Ret til begrænsning af behandlingen

På følgende betingelser kan du forlange begrænsning af behandlingen af de personrelaterede data, som vedrører dig:

1. hvis du bestrider rigtigheden af de personrelaterede data, som vedrører dig, i en periode, som gør det muligt for den ansvarshavende at kontrollere rigtigheden af de personrelaterede data,
2. hvis behandlingen er uretmæssig, og du afviser sletning af de personrelaterede data og i stedet forlanger begrænsning af anvendelsen af de personrelaterede data,
3. hvis den ansvarshavende ikke længere har brug for de personrelaterede data med henblik på behandling, men at du har brug for disse til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller
4. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til punkt 21 stk. 1 i DSGVO, og det endnu ikke ligger fast, om den ansvarshavendes berettigede grunde overgår dine grunde.

Hvis behandlingen af de personrelaterede data, som vedrører dig, er blevet begrænset, må disse data – bortset fra opbevaring af dem – kun behandles med dit samtykke eller til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller på grund af en vigtig, offentlig interesse fra unionen eller et medlemsland.
Hvis begrænsningen af behandlingen er baseret på ovennævnte betingelser, vil du blive orienteret af den ansvarshavende, inden begrænsningen ophæves.

6.4. Ret til sletning

6.4.1. Sletningspligt

Du kan af den ansvarshavende forlange, at de personrelaterede data, som vedrører dig, slettes omgående, og den ansvarshavende er forpligtet til omgående at slette disse data, hvis en af følgende grunde foreligger:

1. De personrelaterede data, som vedrører dig, er ikke længere nødvendige til de formål, til hvilke de blev indhentet eller på anden måde blev behandlet.
2. Du trækker dit samtykke tilbage, som behandlingen i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. a eller punkt 9 stk. 2 litr. a i DSGVO var baseret på, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen. 
3. Du gør i henhold til punkt 21 stk. 1 i DSGVO indsigelse mod behandlingen, og der foreligger ingen foranstående, berettigede grunde til behandlingen, eller du gør i henhold til punkt 21 stk. 2 i DSGVO indsigelse mod behandlingen. 
4. De personrelaterede data, som vedrører dig, er blevet behandlet uretmæssigt. 
5. Sletning af de personrelaterede data, som vedrører dig, er nødvendig til opfyldelse af en retslig forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller den lovgivning i medlemslandene, som den ansvarshavende er underlagt. 
6. De personrelaterede data, som vedrører dig, blev indhentet med reference til tilbudte tjenester fra informationsselskabet i henhold til punkt 8 stk. 1 i DSGVO.

6.4.2. Information til tredjemand

Hvis den ansvarshavende har offentliggjort de personrelaterede data, som vedrører dig, og han i henhold til punkt 17 stk. 1 i DSGVO er forpligtet til at slette dem, skal han under hensyntagen til den disponible teknologi og de foranstaltninger, som er passende i forhold til implementeringsomkostningerne, også af teknisk karakter, sørge for, at den, som er ansvarlig for databehandlingen, og som behandler de personrelaterede data, bliver informeret om, at du som impliceret person har forlangt sletning af alle links til disse personrelaterede data, eller har forlangt kopier eller gengivelser af disse personrelaterede data.

6.4.3. Undtagelser

Retten til sletning er ikke gældende, hvis behandlingen er nødvendig

1. til udøvelse af retten til fri meningstilkendegivelse og information,
2. til opfyldelse af en retslig forpligtelse, som foreskriver behandlingen i henhold til EU-lovgivningen eller den lovgivning i medlemslandene, som den ansvarshavende er underlagt, eller til varetagelse af en opgave, som er i offentlighedens interesse, eller som udføres for at udøve offentlig magt, som den ansvarshavende er blevet overdraget,
3. på grund af offentlig interesse inden for området offentlig sundhed i henhold til punkt 9 stk. 2 litr. h og i samt punkt 9 stk. 3 i DSGVO,
4. til arkiveringsformål, som er i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til punkt 89 stk. 1 i DSGVO, såfremt den ret, som er nævnt i afsnit (3) formodentlig vil umuliggøre eller væsentligt hæmme realiseringen af formålene med denne behandling, eller
5. til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

6.5. Ret til orientering

Hvis du har gjort din ret til korrektion, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den ansvarshavende, er denne forpligtet til at orientere alle modtagere, over for hvem de personrelaterede data, som vedrører dig, er blevet offentliggjort, om denne korrektion eller sletning af data eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger.
Du har over for den ansvarshavende ret til at blive orienteret om disse modtagere.

6.6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personrelaterede data, som vedrører dig, og som du har stillet til rådighed for den ansvarshavende, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Du har desuden ret til at overføre disse data til en anden ansvarshavende, uden at dette hindres af den aktuelle ansvarshavende, som har fået de personrelaterede data stillet til rådighed, hvis

1. behandlingen er baseret på et samtykke i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. a i DSGVO eller punkt 9 stk. 2 litr. A i DSGVO eller på en kontrakt i henhold til punkt 6 stk. 1 litr. b i DSGVO og
2. behandlingen foregår ved hjælp af en automatiseret metode.

Ved udøvelse af denne ret har du desuden ret til at foranledige, at de personrelaterede data, som vedrører dig, overføres direkte fra en ansvarshavende til en anden ansvarshavende, såfremt dette er teknisk muligt. Friheder og rettigheder for andre personer må ikke krænkes af dette.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for en behandling af personrelaterede data, som er nødvendig til varetagelse af en opgave, som er i offentlighedens interesse, eller som udføres for at udøve offentlig magt, som den ansvarshavende er blevet overdraget.

6.7. Indsigelsesret

Du har på ethvert tidspunkt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personrelaterede data, som vedrører dig, og som foretages på grundlag af punkt 6 stk. 1 litr. e eller f i DSGVO, af årsager, som skyldes din specielle situation. Dette gælder også for en profiling, som er baseret på disse bestemmelser.
Den ansvarshavende vil så ikke længere behandle de personrelaterede data, som vedrører dig, medmindre han kan dokumentere tvingende, beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som overgår dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er beregnet til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.
Hvis de personrelaterede data, som vedrører dig, behandles med henblik på direkte markedsføring, har du på ethvert tidspunkt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personrelaterede data, som vedrører dig, med henblik på en sådan markedsføring. Dette gælder også for profiling, såfremt den står i forbindelse med en sådan direkte markedsføring.
Hvis du gør indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring, vil de personrelaterede data, som vedrører dig, ikke længere blive behandlet til disse formål.
Du har i forbindelse med benyttelse af tjenester fra informationsselskabet – uagtet direktiv 2002/58/EF – mulighed for at udøve din indsigelsesret ved hjælp af automatiserede metoder, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

6.8. Ret til tilbagekaldelse af den databeskyttelsesretslige samtykkeerklæring

Du har på ethvert tidspunkt ret til at tilbagekalde din databeskyttelsesretslige samtykkeerklæring. Med tilbagekaldelsen af dit samtykke vil lovligheden af den behandling, som er foretaget på grundlag af dit samtykke frem til tilbagekaldelsen, ikke blive berørt.

6.9. Automatiseret beslutning i enkelttilfælde inklusive profiling

Du har ret til ikke at blive underkastet en beslutning, som udelukkende er baseret på en automatiseret behandling – inklusive profiling, som for dig medfører en retsvirkning, eller som på lignende måde påvirker dig negativt. Dette gælder ikke, hvis beslutningen

1. er nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den ansvarshavende,
2. er lovlig på grundlag af EU-lovgivning eller lovgivning i medlemslandene, som den ansvarshavende er underkastet, og disse lovgivninger indeholder passende foranstaltninger til varetagelse af dine rettigheder og friheder samt dine berettigede interesser eller
3. foretages med dit udtrykkelige samtykke.

Disse beslutninger må dog ikke være baseret på særlige kategorier af personrelaterede data i henhold til punkt 9 stk. 1 i DSGVO, såfremt punkt 9 stk. 2 litr. a eller g i DSGVO ikke er gældende, og der er truffet passende foranstaltninger til beskyttelse af rettigheder og friheder samt dine berettigede interesser.

Hvad angår de tilfælde, som er nævnt i 1. og 3., træffer den ansvarshavende passende foranstaltninger for at tilgodese rettigheder og friheder samt dine berettigede interesser, som mindst omfatter retten til at foranledige indgriben i en person fra den ansvarshavendes side, til at redegøre for sit eget standpunkt og til at anfægte beslutningen.

6.10. Ret til anke ved en tilsynsmyndighed

Med forbehold for en forvaltningsretslig eller retslig anke fra anden side har du ret til at anke ved en tilsynsmyndighed, specielt i det medlemsland, hvor du har dit ophold, din arbejdsplads eller stedet for den formodentlige krænkelse, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af de personrelaterede data, som vedrører dig, krænker DSGVO.

Den tilsynsmyndighed, hvor anken er fremlagt, orienterer den ankende om ankens status og resultater inklusive muligheden for en retslig anke i henhold til punkt 78 i DSGVO.

Kontakt os